Facebook

Povinné info
Úřední deska
Ochrana osobních údajů
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Hřbitov - info
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 

 

Oznámení:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Nařízení obce č.02/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 16.3.2015   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vilantice 16.3.2015   pdf
Obecně závazná vyhláška 02/2010 o zrušení obecně závazné vyhlášky 02/2006 21.12.2010   pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území 21.12.2010   pdf
Vnitřní předpis 02/2008 obce Vilantice o poskytování informací Obcí Vilantice podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 15.10.2008   doc
Vnitřní předpis 01/2008 obce Vilantice s pravidly pro poskytování ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy a stanovení správního poplatku za tyto úkony Obcí Vilantice 15.10.2008   doc
Obecně závazná vyhláška 01/2007 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 03/2006 obce Vilantice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území 2.4.2007   doc
Obecně závazná vyhláška 05/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 8.6.2006   pdf
Obecně závazná vyhláška 04/2006 o závazné části územního plánu obce - přílohy 8.6.2006   pdf1, pdf2
Obecně závazná vyhláška 04/2006 o závazné části územního plánu obce 8.6.2006   pdf
Obecně závazná vyhláška 03/2006 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území 2.2.2006   pdf
Směrnice č.1/2006 - byty 1.2.2006   pdf
Obecně závazná vyhláška 02/2006 o místním poplatku ze psů 4.1.2006 1.11.2011 pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 4.1.2006 1.7.2006 pdf
Obecně závazná vyhláška 01/2005 o zrušení obecně závazných přihlášek 8.12.2005   pdf