Povinné info
Úřední deska
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Hřbitov - info
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 
Administrator: blaha.trs@tiscali.cz

Archiv 2013 * 2012 * 2011 * 2010 * 2005-2009

Informace podle vyhlášky 259/2012 Sb. ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby

Povodňový plán * Rozpočet obce - statistické grafy * Svozový kalendář 2013

Úřední den - pondělí 8-11hod a 13-18 hod

Oznámení:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Pronájem bytu Vilantice v čp. 36 27.12.2013 15.1.2014 pdf
Návrh zadání územního plánu Dubenec 23.12.2013 7.1.2014 pdf
Omezení provozní doby OU v období svátků 16.12.2013 30.12.2013 doc
Jak pomohla EU a ESF naší obci v roce 2013 9.12.2013 9.1.2014 pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva 9.12.2013 18.12.2013 pdf
Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka 5.12.2013 13.12.2013 doc
Návrh rozpočtu pro rok 2014 2.12.2013 18.12.2013 pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva 13.11.2013 20.11.2013 doc
Oznámení SPÚ - rozhodnutí ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vilantice a v navazujících částech sousedících k.ú. 11.11.2013 26.11.2013 pdf
Výsledky parlamentních voleb v obci 26.10.2013   html
VV - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) - návrh 25.10.2013 11.11.2013 pdf
Pronájem bytu Vilantice v čp. 36 25.10.2013 16.12.2013 doc
Oznámení o zasedání zastupitelstva 9.10.2013 21.10.2013 doc
Oznámení o době a místě konání voleb 23.9.2013 26.10.2013 doc
Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka 19.9.2013 26.9.2013 pdf
Oznámení SPÚ - veřejná vyhláška ke komplexním pozemkovým úpravám v k.ú. Vilantice a v navazujících částech sousedících k.ú. 28.8.2013 13.9.2013 pdf
Oznámení MZP - Návrh koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020“ 23.8.2013 9.9.2013 pdf
Oznámení KHK - Komplexní studie progresivních odvětví Královehradeckého kraje v oblasti výzkumu, rozvoje a inovací 23.8.2013 9.9.2013 pdf
Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka 15.8.2013 22.8.2013 doc
Oznámení o zasedání zastupitelstva 14.8.2013 26.8.2013 pdf
Pronájem bytů Vilantice - Chotěborky v čp. 6 8.8.2013 23.8.2013 pdf
Rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ Vilantice a navazujících 29.7.2013 14.8.2013 pdf
Vyhlášení Období mimořádných klimatických podmínek 23.7.2013 7.8.2013 jpg
Oznámení MZP - Návrh koncepce „Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020“ 18.7.2013 2.8.2013 pdf
Oznámení o zasedání zastupitelstva 15.6.2013 24.6.2013 pdf
Upozornění Ústřední povodňové komise 8.6.2013 22.6.2013 doc
Rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení Nouzového stavu 2.6.2013   pdf
Oznámení MZP - Závěr zjišťovacího řízení 14.5.2013 30.5.2013 pdf
Pozvánka na zasedání výboru svazku mikroregionu Hustířanka 7.5.2013 16.5.2013 doc
Oznámení o zasedání zastupitelstva 30.4.2013 14.5.2013 pdf
Oznámení FÚ - Hromadný předpisný seznam k Dani z nemovitostí 26.4.2013 27.5.2013 pdf, pdf
Závěrečný účet mikroregionu Hustířanka za rok 2012 10.4.2013 25.4.2013 doc, pdf
Záměr obce pronajmout byt číslo 2 v čp. 36 5.4.2013 6.5.2013 pdf
KÚ TU - Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního operátu 2.4.2013 17.4.2013 pdf
Rozhodnutí o schválení KoPÚ Dubenec 27.3.2013   pdf
Nařízení Státní veterinární správy - varoáza včel 25.3.2013   pdf
Dražební vyhláška 27.2.2013 27.3.2013 pdf
Návrh rozpočtu DSO Hustířanka 25.2.2013 12.3.2013 xls
Oznámení o zasedání zastupitelstva 20.2.2013 4.3.2013 pdf
Dražební vyhláška 13.2.2013 22.3.2013 pdf
Závěrečný účet obce Vilantice za rok 2012 13.2.2013 4.3.2013 pdf
Výsledky obou kol prezidentských voleb 26.1.2013   html
Oznámení o zasedání zastupitelstva 16.1.2013 28.1.2013 pdf
Oznámení o době a místě konání 2. kola voleb 14.1.2013 26.1.2013 pdf
Výsledky prvního kola prezidentských voleb 13.1.2013 26.1.2013 html
Jak pomohla EU a ESF naší obci v roce 2012 11.1.2013   pdf
Záměr pronájmu hostince 27.12.2012 28.1.2013 pdf
Oznámení MZe PÚ TU 18.12.2012 18.1.2013 pdf
Oznámení o době a místě konání voleb 14.12.2012 11.1.2013 doc

 

Usnesení 2013

datum zasedání 28.1. 4.3. 14.5. 24.6. 26.8. 21.10. 20.11. 18.12.    
v .pdf podepsaný 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13    

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti si převzít písemnost
Jméno Rok nar. Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
         

 

Ostatní:
Dokument Vyvěšeno Sejmuto Ke stažení
Pozvánka na divadelní představení České nebe ve Velkém Vřešťově 7.12.2013 3.12.2013 7.12.2013 pdf
Provoz ordinace MUDr. Klepačové pře svátky 3.12.2013 3.1.2014 pdf
Pozvánka na Vánoční tvoření na OU Vilantice 18.11.2013 28.11.2013 doc
Pozvánka na sérii Adventních kocertů v Dubenci, Lanžově a Chotěborkách 18.11.2013 15.12.2013 pdf
Pozvánka Mikroregionu Hustířanka na setkání důchodců v Rožnově 8.11.2013 7.12.2013 pdf
Pozvánka na přednášku o Národních parcích USA ve Velkém Vřešťově 5.11.2013 14.11.2013 pdf
Oznámení o dopravním omezení v Jaroměři při rekonstrukci hlavního tahu HK-Náchod 4.11.2013 30.11.2013 pdf
Dovolená ordinace MUDr. Klepačová 28.8.2013 13.9.2013 pdf
Oznámení o sbírce použitého ošacení 15.8.2013 2.9.2013 pdf
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu 13.8.2013 7.9.2013 pdf
Dovolená ordinace MUDr. Klepačová 1.7.2013 26.7.2013 doc
Pozvánka na Zábavné a sportovní odpoledne 26.6.2013 29.6.2013 pdf
Pozvánka na rockovou zábavu - Markýz John 4.6.2013 22.6.2013 jpg
Pozvánka na Pálení čarodějnic 27.4.2013 30.4.2013 doc
Pozvánka na Otevírání sezóny na Zvičině 29.4.2013 4.5.2013 pdf
Oznámení o přerušení dodávek elektřiny 15.4.2013 7.5.2013 pdf
Oznámení o svozu nebezpečného odpadu 15.4.2013 20.4.2013 pdf
Oznámení o sbírce použitého ošacení 15.4.2013 29.4.2013 pdf
Oznámení o změně úředních hodin FÚ DKnL na konci března 13.3.2013 2.4.2013 pdf
Oznámení o zrušení úředních hodin OÚ 18.3. 11.3.2013 18.3.2013 doc
Provoz ordinace MUDr. Klepačová 25.2.2013 1.3.2013 doc
PROVOZ ORDINACE V PRŮBĚHU SVÁTKŮ MUDr. Klepačová 18.12.2012 2.1.2013 doc
Oznámení o provozní době FÚ DKnL 10.12.2012   pdf