Facebook

Povinné info
Úřední deska
Ochrana osobních údajů
K zákonu 106
Vyhlášky
Hospodaření
Hřbitov - info
Kontakty
Mikroregion
Knihovna
Služby, firmy

 

Adresa obecního úřadu:

Obecní úřad
Vilantice 101
(kancelář a podatelna - Vilantice 36)
54401 Dvůr Králové nad Labem 1

alt

mobil starosta: 724 180 070
web: www.vilantice.cz
e-mail: ouvilantice@vilantice.cz
datová schránka: y3vbjyn


IČ: 00580767
Komerční banka, a.s.
č.ú.: 25225601/0100

Úřední hodiny:
Po: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
Út, St, Čt, Pá: po dohodě se starostou

Jsme otevřeným a vstřícným úřadem. Každý pracovní den je pro nás zároveň dnem úředním. Naše úřední hodiny nejsou pouze v pondělí od 8:00 do 17.00 hodin. Rádi se Vám budeme věnovat i v ostatních pracovních dnech. Dovolujeme si Vás však upozornit, že i v práci úředníka jsou situace, kdy jej nenajdete v jeho kanceláři. Může být na pracovním jednání, jinde v budovách obce či mimo úřad, může pracovat z domu nebo je nemocný, případně čerpá dovolenou. Proto doporučujeme Vám domluvit si schůzku telefonicky či e-mailem. Můžete se tak dohodnout i na brzkém ranním či odpoledním termínu, který oběma stranám vyhoví lépe.

Podatelna:
Po: 8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
příjmané datové nosiče: CD, DVD, USB Flash, veškeré paměťové karty (vyjma SM)

Knihovna:
Po: 16:00 - 17:00
Jana Majorošová

ePodatelna:
e-mail: epodatelna@vilantice.cz

SMS InfoKanál:

Nejprve si přečtěte Informovaný souhlas.
Pokud chcete od Obecního úřadu dostávat důležité informace, tak klikněte na následující odkaz, který Vás přesměruje na stránky InfoKanálu, kde zadáte své telefonní číslo:

Podrobnější informace k této službě.

CzechPoint:

Na OÚ je zřízeno pracoviště Czech Point, lze získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí.

Projekty:

Projekt: ,,Udržovací práce na bezejmenném rybníku na p.p.č.40 v KÚ Vilantice“ byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Zastupitelstvo obce

starosta:
Dagmar Jarošová, nezávislý, tel. 724 180 070

místostarosta:
Zdeněk Blahovec, nezávislý, tel. 603 450 449

členové zastupitelstva:
Bc. Jana Holubová, nezávislý - Předseda finanční komise, člen kontrolní komise
Ing. Josef Fiala, nezávislý - Předseda kontrolní komise
Martin Petera, nezávislý - člen kontrolní komise
Zdeněk Hlaváček, nezávislý - člen finanční komise
Ing. Pavel Essender, nezávislý - člen finanční komise

další osoby obce:
Jana Řeháková, DiS - účetní obce
Vít Holub - velitel výjezdové jednotky

Informace:

kraj: Královéhradecký
okres: Trutnov
výměra: 491,69 ha

statistika příjmů a výdajů

finanční úřad: Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem
pověřený úřad: Dvůr Králové nad Labem
stavební úřad: Dvůr Králové nad Labem
matriční úřad: Dubenec
pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Dvůr Králové nad Labem

pošta: Dubenec
škola: Dubenec
školka: Dubenec, Lanžov, Libotov

kanalizace: NE, nutná vlastní čistička nebo septik se zaústěním do vodoteče
voda: NE, nutná vlastní studna nebo vrt
plyn: ANO

bezdrátový internet: ANO - www.mkinet.cz, www.fryzl.net
mobilní operátoři: O2, T-Mobile, Vodafone - vysílače v obci

veřejné sportoviště
hostinec
obchod se smíšeným zbožím

Finanční příspěvek
Citace části zápisu ze zasedání zastupitelstva obce č. 6/2005:

ad.2

P. starostka seznámila přítomné s návrhem pravidel pro poskytování příspěvků na podporu individuální bytové výstavby dle zák.č. 128/2000 § 85 odstavec b.

PODMÍNKY:
1) Vydané pravomocné stavební povolení na novostavbu nebo rekonstrukci rodinného domu nebo nově zřízenou bytovou jednotku
2) Žadatel musí doložit:
a) trvalý pobyt v obci Vilantice nebo Chotěborky
b) pravomocné kolaudační rozhodnutí
c) potvrzení o bezdlužnosti vůči obci (vydá účetní obce)
Každý příspěvek schvaluje zastupitelstvo obce
- na každý objekt je možno žádat o příspěvek pouze jednou
- příspěvek je možno poskytnout na objekty zkolaudované od počátku roku 2005
- příspěvek na novou bytovou jednotku činí 25 000,- Kč
- příspěvek na nový nebo rekonstruovaný rodinný dům činí:
a) při trvalém pobytu jedné osoby 35 000,-Kč
b) při trvalém pobytu více osob 50 000,- Kč


Hlasování: Všemi hlasy schváleno