Facebook

Pozvánky
Hudební léto
Chotěborky
Okolí
Administrator: blaha.trs@tiscali.cz

25. HUDEBNÍ LÉTO NA CHOTĚBORKÁCH – 2019

17 hod. – Mše svatá
18 hod.  – koncert na faře nebo v kostele
Beseda a skromné pohoštění v 1. patře farní budovy

Termíny koncertů:

29. června - Zahajovací koncert - Hudební toulky křížem krážem, Umělecký soubor Hradec Králové - Kukleny

13. července - Divadelní představení - Juro Jánošík, Letní divadelní dílna Chotěborky 2019

27. července - Koncert pro kardinála - 4 kontrabasy, Recitál 4 virtuózních kontrabasistů

17. srpna - Pouťový koncert - Spring Duo, Slávka Vernerová Pěchočová - piano, Petr Verner - housle, Viola, Koncert věnovaný 220. úmrtí F.X. Duška

31. srpna - Závěrečný koncert - G. Rossini - Stabat Mater Cantores Cantant, Jakub Hrubý - sbormistr, Petr Hostinský - varhany